<small id="gaqwt"></small>
<ins id="gaqwt"><acronym id="gaqwt"></acronym></ins>
 • <output id="gaqwt"></output>
   <tr id="gaqwt"><small id="gaqwt"><delect id="gaqwt"></delect></small></tr>
  1. 您好,太原首信企業管理咨詢有限公司網站! 移動應用 微信關注 關于首信 聯系客服
   建筑資質
   主頁 > 許可資質 > 建筑資質 瀏覽文章
   建筑資質都包括哪些?
   發表于 2020年02月09日 瀏覽:
   文章導讀:(一)施工總承包序列資質標準. ........................................................................... 5 1 建筑工程施工總承包資質標準...............................................................................
   (一)施工總承包序列資質標準............................................................................ 5
   1 建筑工程施工總承包資質標準............................................................................ 6
   1.1 一級資質標準.......................................................................................... 6
   1.2 二級資質標準.......................................................................................... 7
   1.3 三級資質標準.......................................................................................... 9
   1.4 承包工程范圍.......................................................................................... 9
   2 公路工程施工總承包資質標準.......................................................................... 12
   2.1 一級資質標準........................................................................................ 12
   2.2 二級資質標準........................................................................................ 13
   2.3 三級資質標準........................................................................................ 15
   2.4 承包工程范圍........................................................................................ 17
   3 鐵路工程施工總承包資質標準.......................................................................... 18
   3.1 一級資質標準........................................................................................ 18
   3.2 二級資質標準........................................................................................ 19
   3.3 三級資質標準........................................................................................ 20
   3.4 承包工程范圍........................................................................................ 21
   4 港口與航道工程施工總承包資質標準................................................................ 23
   4.1 一級資質標準........................................................................................ 23
   4.2 二級資質標準........................................................................................ 25
   4.3 三級資質標準........................................................................................ 26
   4.4 承包工程范圍........................................................................................ 27
   5 水利水電工程施工總承包資質標準................................................................... 30
   5.1 一級資質標準........................................................................................ 30
   5.2 二級資質標準........................................................................................ 31
   5.3 三級資質標準........................................................................................ 33
   5.4 承包工程范圍........................................................................................ 34
   6 電力工程施工總承包資質標準.......................................................................... 36
   6.1 一級資質標準........................................................................................ 36
   6.2 二級資質標準........................................................................................ 37
   6.3 三級資質標準........................................................................................ 38
   6.4 承包工程范圍........................................................................................ 38
   7 礦山工程施工總承包資質標準.......................................................................... 40
   7.1 一級資質標準........................................................................................ 40
   7.2 二級資質標準........................................................................................ 41
   7.3 三級資質標準........................................................................................ 42
   7.4 承包工程范圍........................................................................................ 43
   8 冶金工程施工總承包資質標準.......................................................................... 46
   8.1 一級資質標準........................................................................................ 46
   8.2 二級資質標準........................................................................................ 48

    

   8.3 三級資質標準........................................................................................ 49
   8.4 承包工程范圍........................................................................................ 50
   9 石油化工工程施工總承包資質標準................................................................... 53
   9.1 一級資質標準........................................................................................ 53
   9.2 二級資質標準........................................................................................ 54
   9.3 三級資質標準........................................................................................ 55
   9.4 承包工程范圍........................................................................................ 56
   10 市政公用工程施工總承包資質標準.................................................................. 61
   10.1 一級資質標準....................................................................................... 61
   10.2 二級資質標準....................................................................................... 63
   10.3 三級資質標準....................................................................................... 64
   10.4 承包工程范圍....................................................................................... 65
   11 通信工程施工總承包資質標準......................................................................... 68
   11.1 一級資質標準....................................................................................... 68
   11.2 二級資質標準....................................................................................... 69
   11.3 三級資質標準....................................................................................... 71
   11.4 承包工程范圍....................................................................................... 72
   12 機電工程施工總承包資質標準......................................................................... 73
   12.1 一級資質標準....................................................................................... 73
   12.2 二級資質標準....................................................................................... 74
   12.3 三級資質標準....................................................................................... 74
   12.4 承包工程范圍....................................................................................... 75

   (二)專業承包序列資質標準.............................................................................. 77
   13 地基基礎工程專業承包資質標準..................................................................... 78
   13.1 一級資質標準....................................................................................... 78
   13.2 二級資質標準....................................................................................... 79
   13.3 三級資質標準....................................................................................... 80
   13.4 承包工程范圍....................................................................................... 81
   14 起重設備安裝工程專業承包資質標準.............................................................. 83
   14.1 一級資質標準....................................................................................... 83
   14.2 二級資質標準....................................................................................... 84
   14.3 三級資質標準....................................................................................... 84
   14.4 承包工程范圍....................................................................................... 85
   15 預拌混凝土專業承包資質標準......................................................................... 86
   15.1 資質標準.............................................................................................. 86
   15.2 承包工程范圍....................................................................................... 86
   16 電子與智能化工程專業承包資質標準.............................................................. 88
   16.1 一級資質標準....................................................................................... 88
   16.2 二級資質標準....................................................................................... 89
   16.3 承包工程范圍....................................................................................... 90
   17 消防設施工程專業承包資質標準..................................................................... 92
   17.1 一級資質標準....................................................................................... 92
   17.2 二級資質標準....................................................................................... 93
   17.3 承包工程范圍....................................................................................... 93
   18 防水防腐保溫工程專業承包資質標準.............................................................. 95
   18.1 一級資質標準....................................................................................... 95
   18.2 二級資質標準....................................................................................... 96
   18.3 承包工程范圍....................................................................................... 96
   19 橋梁工程專業承包資質標準............................................................................ 98
   19.1 一級資質標準....................................................................................... 98
   19.2 二級資質標準....................................................................................... 99
   19.3 三級資質標準..................................................................................... 100
   19.4 承包工程范圍..................................................................................... 101
   20 隧道工程專業承包資質標準.......................................................................... 102
   20.1 一級資質標準..................................................................................... 102
   20.2 二級資質標準..................................................................................... 103
   20.3 三級資質標準..................................................................................... 104
   20.4 承包工程范圍..................................................................................... 105
   21 鋼結構工程專業承包資質標準....................................................................... 106
   21.1 一級資質標準..................................................................................... 106
   21.2 二級資質標準..................................................................................... 107
   21.3 三級資質標準..................................................................................... 109
   21.4 承包工程范圍..................................................................................... 109
   22 模板腳手架專業承包資質標準....................................................................... 112
   22.1 一級資質標準..................................................................................... 112
   22.2 二級資質標準..................................................................................... 112
   22.3 承包工程范圍..................................................................................... 112
   23 建筑裝修裝飾工程專業承包資質標準............................................................ 113
   23.1 一級資質標準..................................................................................... 113
   23.2 二級資質標準..................................................................................... 114
   23.3 承包工程范圍..................................................................................... 114
   24 建筑機電安裝工程專業承包資質標準............................................................ 116
   24.1 一級資質標準..................................................................................... 116
   24.2 二級資質標準..................................................................................... 117
   24.3 三級資質標準..................................................................................... 117
   24.4 承包工程范圍..................................................................................... 118
   25 建筑幕墻工程專業承包資質標準................................................................... 120
   25.1 一級資質標準..................................................................................... 120
   25.2 二級資質標準..................................................................................... 121
   25.3 承包工程范圍..................................................................................... 121
   26 古建筑工程專業承包資質標準....................................................................... 123
   26.1 一級資質標準..................................................................................... 123
   26.2 二級資質標準..................................................................................... 124
   26.3 三級資質標準..................................................................................... 125
   26.4 承包工程范圍..................................................................................... 126
   27 城市及道路照明工程專業承包資質標準......................................................... 127
   27.1 一級資質標準..................................................................................... 127
   27.2 二級資質標準..................................................................................... 128
   27.3 三級資質標準..................................................................................... 129
   27.4 承包工程范圍..................................................................................... 130
   28 公路路面工程專業承包資質標準................................................................... 132
   28.1 一級資質標準..................................................................................... 132
   28.2 二級資質標準..................................................................................... 133
   28.3 三級資質標準..................................................................................... 134
   28.4 承包工程范圍..................................................................................... 136
   29 公路路基工程專業承包資質標準................................................................... 137
   29.1 一級資質標準..................................................................................... 137
   29.2 二級資質標準..................................................................................... 138
   29.3 三級資質標準..................................................................................... 139
   29.4 承包工程范圍..................................................................................... 141
   30 公路交通工程專業承包資質標準................................................................... 142
   30.1 一級資質標準(公路安全設施分項).................................................. 142
   30.2 二級資質標準(公路安全設施分項).................................................. 143
   30.3 一級資質標準(公路機電工程分項).................................................. 145
   30.4 二級資質標準(公路機電工程分項).................................................. 146
   30.5 承包工程范圍..................................................................................... 148
   31 鐵路電務工程專業承包資質標準................................................................... 150
   31.1 一級資質標準..................................................................................... 150
   31.2 二級資質標準..................................................................................... 151
   31.3 三級資質標準..................................................................................... 152
   31.4 承包工程范圍..................................................................................... 153
   32 鐵路鋪軌架梁工程專業承包資質標準............................................................ 154
   32.1 一級資質標準..................................................................................... 154
   32.2 二級資質標準..................................................................................... 155
   32.3 承包工程范圍..................................................................................... 155
   33 鐵路電氣化工程專業承包資質標準................................................................ 157
   33.1 一級資質標準..................................................................................... 157
   33.2 二級資質標準..................................................................................... 158
   33.3 三級資質標準..................................................................................... 158
   33.4 承包工程范圍..................................................................................... 159
   34 機場場道工程專業承包資質標準................................................................... 161
   34.1 一級資質標準..................................................................................... 161
   34.2 二級資質標準..................................................................................... 162
   34.3 承包工程范圍..................................................................................... 163
   35 民航空管工程及機場弱電系統工程專業承包資質標準.................................... 164
   35.1 一級資質標準..................................................................................... 164
   35.2 二級資質標準..................................................................................... 165
   35.3 承包工程范圍..................................................................................... 166
   36 機場目視助航工程專業承包資質標準............................................................ 169
   36.1 一級資質標準..................................................................................... 169
   36.2 二級資質標準..................................................................................... 170
   36.3 承包工程范圍..................................................................................... 171
   37 港口與海岸工程專業承包資質標準................................................................ 172
   37.1 一級資質標準..................................................................................... 172
   37.2 二級資質標準..................................................................................... 173
   37.3 三級資質標準..................................................................................... 174
   37.4 承包工程范圍..................................................................................... 175
   38 航道工程專業承包資質標準.......................................................................... 177
   38.1 一級資質標準..................................................................................... 177
   38.2 二級資質標準..................................................................................... 178
   38.3 三級資質標準..................................................................................... 179
   38.4 承包工程范圍..................................................................................... 180
   39 通航建筑物工程專業承包資質標準................................................................ 182
   39.1 一級資質標準..................................................................................... 182
   39.2 二級資質標準..................................................................................... 183
   39.3 三級資質標準..................................................................................... 184
   39.4 承包工程范圍..................................................................................... 184
   40 港航設備安裝及水上交管工程專業承包資質標準........................................... 186
   40.1 一級資質標準..................................................................................... 186
   40.2 二級資質標準..................................................................................... 187
   40.3 承包工程范圍..................................................................................... 188
   41 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包資質標準........................................... 190
   41.1 一級資質標準..................................................................................... 190
   41.2 二級資質標準..................................................................................... 191
   41.3 三級資質標準..................................................................................... 193
   41.4 承包工程范圍..................................................................................... 194
   42 水利水電機電安裝工程專業承包資質標準..................................................... 195
   42.1 一級資質標準..................................................................................... 195
   42.2 二級資質標準..................................................................................... 196
   42.3 三級資質標準..................................................................................... 197
   42.4 承包工程范圍..................................................................................... 198
   43 河湖整治工程專業承包資質標準................................................................... 200
   43.1 一級資質標準..................................................................................... 200
   43.2 二級資質標準..................................................................................... 201
   43.3 三級資質標準..................................................................................... 202
   43.4 承包工程范圍..................................................................................... 203
   44 輸變電工程專業承包資質標準....................................................................... 205
   44.1 一級資質標準..................................................................................... 205
   44.2 二級資質標準..................................................................................... 206
   44.3 三級資質標準..................................................................................... 206
   44.4 承包工程范圍..................................................................................... 207
   45 核工程專業承包資質標準.............................................................................. 209
   45.1 一級資質標準..................................................................................... 209
   45.2 二級資質標準..................................................................................... 210
   45.3 承包工程范圍..................................................................................... 211
   46 海洋石油工程專業承包資質標準................................................................... 212
   46.1 一級資質標準..................................................................................... 212
   46.2 二級資質標準..................................................................................... 213
   46.3 承包工程范圍..................................................................................... 214
   47 環保工程專業承包資質標準.......................................................................... 216
   47.1 一級資質標準..................................................................................... 216
   47.2 二級資質標準..................................................................................... 217
   47.3 三級資質標準..................................................................................... 217
   47.4 承包工程范圍..................................................................................... 218
   48 特種工程專業承包資質標準.......................................................................... 221
   48.1 資質標準............................................................................................ 221
   48.2 承包工程范圍..................................................................................... 221

   (三)施工勞務序列資質標準............................................................................ 223
   49 施工勞務企業資質標準................................................................................. 224
   49.1 資質標準............................................................................................ 224
   49.2 承包業務范圍..................................................................................... 224

    

    
   返回上一頁
   上一篇:山西省內建筑資質都有哪些?
   下一篇:建筑資質的等級分類詳細說明

   最新文章
   隨機文章
   快速申請辦理
   稱呼: *
   電話: *

   訂單提交后,我們將安排工作人員和您聯系!

   瀏覽排行
   聯系我們

   太原首信財稅服務有限公司
   地 址:太原市南內環與平陽路交叉路口東南角賽格商務樓20層2001-2003號
   座機電話:0351-6653825
   移動電話:13934572581

   2002-2021 太原首信財稅服務有限公司 版權所有 晉ICP備17002398號